PROJEKTY

Na začiatku augusta prebehlo stretnutie partnerov projektu pod názvom „Aikido online“, ktorý je zameraný na spoluprácu medzi aikido klubmi v slovensko-českom pohraničí.

Výsledkom projektových aktivít bolo okrem súboru inštruktážnych videí, ktoré sú umiestnené na stránke www.aikido-online.sk aj spoločný športový seminár, na ktorom sa zúčastnilo 40 cvičencov zo slovenskej aj českej strany. Seminár sa uskutočnil 15. – 16. októbra 2022 v Trenčianskom kraji pod vedením profesionálnych aikido inštruktorov.

Všetky aktivity projektu boli realizované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Skúšky na detské Aikido technické stupne kyu 6.kyu1st - 3.kyu2st:

img

VIDEO

AIKIDO 6.kyu 1stupňa

img

VIDEO

AIKIDO 6.kyu 2stupňa


img

VIDEO

AIKIDO 5.kyu 1stupňa

img

VIDEO

AIKIDO 5.kyu 2stupňa


img

VIDEO

AIKIDO 4.kyu 1stupňa

img

VIDEO

AIKIDO 4.kyu 2stupňa


img

VIDEO

AIKIDO 3.kyu 1stupňa

img

VIDEO

AIKIDO 3.kyu 2stupňa


icon

SPOLUPRACUJEME ODKAZY NA ORGANIZÁCIE S KTORÝMI SPOLUPRACUJEME