PROJEKTY

Na začiatku augusta prebehlo stretnutie partnerov projektu pod názvom „Aikido online“, ktorý je zameraný na spoluprácu medzi aikido klubmi v slovensko-českom pohraničí.

Výsledkom projektových aktivít bolo okrem súboru inštruktážnych videí, ktoré sú umiestnené na stránke www.aikido-online.sk aj spoločný športový seminár, na ktorom sa zúčastnilo 40 cvičencov zo slovenskej aj českej strany. Seminár sa uskutočnil 15. – 16. októbra 2022 v Trenčianskom kraji pod vedením profesionálnych aikido inštruktorov.

Všetky aktivity projektu boli realizované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

icon

SPOLUPRACUJEME ODKAZY NA ORGANIZÁCIE S KTORÝMI SPOLUPRACUJEME