english version slovak version

HONKADORI AIKIDO DOJO

Martin Mlynár Martin Mlynár je zakladateľom a zároveň hlavným učiteľom klubu Honkadori Aikido Dojo. Aikidó cvičí od roku 1993. Je držiteľom 6.danu aikikai, 1.danu judo a trénerom 2.triedy aikidó.

Prvý klub Honkadori Aikido Dojo založil v roku 1995 v Žiline, neskôr rozšíril svoje pôsobenie do Považskej Bystrice, Púchova a Trenčína, kde pravidelne vedie trénigy.

Svoju technickú úroveň zvyšuje pravidelným navštevovaním cudzích zemí medzi ktoré patrí aj Japonsko. Je organizátorom národných a medzinárodných seminárov.

Ako prezident Slovenskej Spoločnosti Priateľov Aikidó sa snaží rozširovať Aikidó spolu ďalšími učteľmi na Slovensku.


HONKADORI AIKIDO DOJO TRENČÍN

Aikidó klub v Trenčín bol založený v roku 2003 Martinom Mlynárom a Tomášom Švecom v spolupráci s Katedrou telovýchovy a športu Trenčianskej univerzity.

Tomáš Švec
Ing. Tomáš Švec je trénerom Honkadori Aikido Dojo Trenčín.

Aikido cvičí od roku 1999. Je držiteľom 4.dan aikikai a ténerom II.triedy.

Ako tréner sa snaží rozširovať Aikido nielen medzi mládežov a dospelými, ale tiež medzi deťmi. Súčasťou spolupráce s Trenčiasnkou univerzitou je výučba Aikido v rámci vyučovacieho procesu.

Svoju technickú úroveň zvyšuje pravidelným navštevovaním seminárov a to nielen národných ale aj medzinárodných. Je organizátorom národných a medzinárodných seminárov.

Ako jeden z učiteľov Slovenskej Spoločnosti Priateľov Aikidó sa snaží rozširovať Aikidó spolu ďalšími učteľmi na Slovensku.


Ivan Púček
Ivan Púček je trénerom Honkadori Aikido Dojo.

Aikido cvičí od roku 1999. Je držiteľom 3.dan aikikai a ténerom II.triedy.

Ako tréner sa snaží rozširovať Aikido medzi mládežov a dospelými.

Svoju technickú úroveň zvyšuje pravidelným navštevovaním seminárov a to nielen národných ale aj medzinárodných.

Ako jeden z učiteľov Slovenskej Spoločnosti Priateľov Aikidó sa snaží rozširovať Aikidó spolu ďalšími učteľmi na Slovensku.